top of page
BABYBOON AALST

Babyboon is een ondersteuningstraject voor kwetsbare zwangeren vanuit de visie Centering Pregnancy met twee vaste vroedvrouwen. Babyboon bekijkt de zwangerschap als een opportuniteit om vroeg aan kinderarmoede te werken!

Vaak zorgen financiële drempels, het weinig op de hoogte zijn van het aanbod, het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en/of het ontbreken van een uitgebreid netwerk voor een zwangerschapstraject met een verhoogd risico. Met het project Babyboon willen we hier in Aalst een antwoord op bieden.

Babyboon bestaat uit 8 groepssessies (7 prenataal en 1 postnataal) waarbij zwangere vrouwen van dezelfde zwangerschapsduur samenkomen. Elke sessie bestaat uit 2 onderdelen:

 • GROEPSSESSIES:  Uitwisselen van ervaringen, elkaar steunen, ondersteuning bij het invullen van papieren (bv. kraamgeld), info delen over de bevalling/gezonde voeding/borst(voeding),… staan op het programma. Wanneer hieruit struikelblokken naar bovenkomen komen staat een zorgcoach klaar om de zwangere hierin te begeleiden.
   

 • MEDISCHE OPVOLGING: tijdens de groepssessies is er een individuele opvolging van de zwangerschap door de vroedvrouw. Daarbij is er altijd een goede afstemming met de huisarts of de gynaecoloog. 

“De extra controles van de vroedvrouwen zijn welgekomen. Zo kan je tussen de afspraken in het ziekenhuis toch in contact staan met je kindje en kan je je vragen tussendoor stellen.”

 • SOCIALE OPVOLGING: de zwangerschap wordt beschouwd als een opportuniteit om nog vóór de geboorte aan kinderarmoede te werken. De zorgcoaches volgen de mama's individueel op en trachten samen met hen concrete stappen te zetten door hen toe te leiden naar hulpverlening. 

Visueel traject_4x.png
VISIE

Babyboon vertrekt vanuit de visie van Centering Pregnancy.

Centering Pregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij de normale zwangerschapscontroles in groepsverband plaatsvinden, en uitgebreid worden naar voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezighoudt tijdens hun zwangerschap.

Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezighouden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren. Dit is belangrijk voor alle zwangeren maar nog meer voor zwangeren in achterstandssituaties omdat juist zij dergelijke netwerken het meest ontbreken.

TOELEIDING
 • Bespreek deze website en/of bekijk het filmpje met je patiënt/ cliënt

 • Meld je patiënt/ cliënt aan (met haar toestemming) via:

 • Vermeld volgende gegevens: naam, telefoonnummer en vermoedelijke bevallingsdatum.

 • Je patiënt/ cliënt mag vergezeld worden door 1 persoon, indien dit de drempel voor deelname verlaagt.

 

Heb je twijfels of je patiënt/ cliënt in aanmerking komt voor het project?

 • Vraag hier het detectie-instrument voor toeleiders op. 1 indicator is voldoende om door te verwijzen. 

 • Neem contact met ons op via bovenstaande gegevens.

bottom of page