top of page
BABYBOON AALST

Babyboon is een ondersteuningstraject voor kwetsbare zwangeren vanuit de visie Centering Pregnancy met twee vaste vroedvrouwen. Babyboon bekijkt de zwangerschap als een opportuniteit om vroeg aan kinderarmoede te werken!

Vaak zorgen financiële drempels, het weinig op de hoogte zijn van het aanbod, het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal en/of het ontbreken van een uitgebreid netwerk voor een zwangerschapstraject met een verhoogd risico. Met het project Babyboon willen we hier in Aalst een antwoord op bieden.

Babyboon bestaat uit 8 groepssessies (7 prenataal en 1 postnataal) waarbij zwangere vrouwen van dezelfde zwangerschapsduur samenkomen. Elke sessie bestaat uit 2 onderdelen:

  • GROEPSSESSIES:  Uitwisselen van ervaringen, elkaar steunen, ondersteuning bij het invullen van papieren (bv. kraamgeld), info delen over de bevalling/gezonde voeding/borst(voeding),… staan op het programma. Wanneer hieruit struikelblokken naar bovenkomen komen staat er een team klaar om de zwangere hierin te begeleiden.
     

  • MEDISCHE OPVOLGING: tijdens de groepssessies is er een individuele opvolging van de zwangerschap door de vroedvrouw. Daarbij is er altijd een goede afstemming met de huisarts of de gynaecoloog. 

VISIE

Babyboon vertrekt vanuit de visie van Centering Pregnancy.

Centering Pregnancy is een vorm van prenatale zorg waarbij de normale zwangerschapscontroles in groepsverband plaatsvinden, en uitgebreid worden naar voorlichting, interactieve leermethoden en gesprekken over wat vrouwen bezighoudt tijdens hun zwangerschap.

Het unieke aan Centering Pregnancy is de groepsdynamiek: alle aanwezigen, ook de zorgverlener, hebben hun eigen inbreng, ondersteunen elkaar en vullen elkaar aan. Het bespreekbaar maken van zorgen, ervaringen en vragen van zwangeren in groepsverband stimuleert vrouwen tot het stellen van vragen die hen bezighouden. Daarnaast creëert het de mogelijkheid tot het vormen van vriendschappen, netwerken en ondersteuningsstructuren. Dit is belangrijk voor alle zwangeren maar nog meer voor zwangeren in achterstandssituaties omdat juist zij dergelijke netwerken het meest ontbreken.

WIE KOMT IN AANMERKING?

Kwetsbare zwangere mama’s van Groot-Aalst die nood hebben aan extra begeleiding: (kans)arme ouders, alleenstaande moeders, tienerzwangerschap, sociale/financiële/relationele problemen, addictieproblematiek, psychische problemen, intrafamiliaal geweld, ongewenste/ongeplande zwangerschap, laaggeschoold, moeders die het Nederlands onvoldoende beheersen, crisissituaties,…

 

Heb je twijfels of een mama in aanmerking komt voor het project?

  • Vraag hier het detectie-instrument voor toeleiders op.

  • Neem contact met ons op.

bottom of page